Objednávka


Protože náš sortiment je široký a ceny dodavatelů se často mění, neuvádíme je u jednotlivých produktů. Před objednáním si je můžete telefonicky ověřit. Tyto stránky nefungují jako e-shop. 

 

Objednávku proveďte prosím e-mailem nebo telefonicky. Nezapomeňte k vaší adrese poznamenat i telefonický kontakt pro event. rychlé vyřešení problému. 

Objednávka bude vyřízena v nejkratší možné době.

ČESKÁ POŠTA:

Příklad: balíček váha do 2 kg na dobírku = poštovné 159,- Kč, platba předem na účet 125,- Kč

Reklamace

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě poškození zásilky přepravní službou je povinen kupující při převzetí zboží sepsat s touto službou reklamační zápis.

Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci. Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího vždy písemně nebo e-mailem s udáním konkrétních důvodů reklamace.

Reklamované zboží je nutné zaslat v původním obalu, kompletní, nepoužité a nepoškozené zároveň s fakturou nebo dodacím listem či paragonem k dodanému zboží.

Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku nebo Obchodním zákoníkem se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

 

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji, které zde zákazník uvede, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Osobní údaje (jméno, adresa, telefon, e-mail, IČ, DIČ, apod.), které jsou součástí objednávky nebo nám byly sděleny při objednávce, jsou považovány za důvěrné a jsou chráněny proti zneužití.

Údaje o zákaznících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (přepravci, Česká pošta apod.) a to pouze v nutném rozsahu.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Čaje Řipská Řipská 16
Praha 3 - Vinohrady
733 164 194